ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อสินค้า 
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7238844 (เสียงขิม)                                                              063-4924146 (มิ้นท์)
                        061-026-3659 (ลุงสัน)
E-mail : contact@diamondrt.com
         : ลุงสัน Diamond RT
         : myuncleson.diamondrt
Line ID: DiamondRT
 • Facebook
 • Instagram
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DiamondBrand
สำหรับข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 
ตัวอย่างลูกค้า
กลุ่มลูกค้าทั่วไป

     ลูกค้าจากจังหวัด อยุธยา

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำบ้านเดี่ยว 

 1. กระเบื้องCT ตราเพชร สีน้ำตาลพิกุล จำนวน 5,250 แผ่น

 2. ครอบโค้งหางมน สีน้ำตาลพิกุล จำนวน 7 แผ่น

 3. สามทางวาย สีน้ำตาลพิกุล จำนวน 3 แผ่น

 4. ครอบสันโค้ง สีน้ำตาลพิกุล จำนวน 240 แผ่น

 5. สกรูยึดกระเบื้อง 2.5 นิ้ว  11 กล่อง

      รวมเป็นเงิน 63,423.60 บาท

1/1

 ลูกค้าจากจังหวัดอ่างทอง

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม

 1. กระเบื้องลอนคู่ สีฟ้ารุ่งโรจน์ จำนวน 2,000 แผ่น

 2. ครอบ 15 องศา สีฟ้ารุ่งโรจน์ จำนวน 180 แผ่น

 3. ครอบหางมนแบบเว้า สีฟ้ารุ่งโรจน์ จำนวน 5 แผ่น

 4. ครอบสันตะเข้แบบเว้า สีฟ้ารุ่งโรจน์ จำนวน 50 แผ่น

      รวมเป็นเงิน 100,314.59 บาท

ลูกค้าจากจังหวัดนครราชสีมา

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำบ้านเดี่ยว 

 1. กระเบื้องCT แบบลอน สีเงินกุลพันธ์ จำนวน 500 แผ่น

 2. ครอบข้าง สีเงินกุลพันธ์ จำนวน 10 แผ่น

 3. ครอบปิดซ้าย สีเงินกุลพันธ์ จำนวน 2 แผ่น

 4. ครอบสันโค้ง สีน้ำตาลพิกุล จำนวน 240 แผ่น

 5. ค่าขนส่งเหมาเที่ยว 6 ล้อ 300 บาท

      รวมเป็นเงิน 7,899.21 บาท

ลูกค้าจากจังหวัดกาฬสินธ์ 

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับทำบ้านเดี่ยว 

 1. กระเบื้องอดามัส แบบเรียบ สีเทาอัคนิล จำนวน 3,320 แผ่น

 2. ครอบสันหลังคา สีเทาอัคนิล จำนวน 33 แผ่น

 3. ครอบสันตะเข้ สีเทาอัคนิล จำนวน 188 แผ่น

 4. ครอบสันปลายตะเข้ สีเทาอัคนิล จำนวน 7 แผ่น

 5. ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2 นิ้ว (แถวเว้นแถว) จำนวน 13 กล่อง

 6. รางน้ำ 2 ม. จำนวน 9 ม้วน

 7. สีซ่อมแต่ง จำนวน 1 กระป๋อง

 8. ไม้เชิงชายพลัสตราเพชร จำนวน 24 แผ่น

      รวมเป็นเงิน 92,623.01 บาท

กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา

ลูกค้าจากจังหวัดขอนแก่น

 สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 

 1. กระเบื้องอดามัส แบบเรียบ สีเทาสินทรัพย์ จำนวน 1,600 แผ่น

 2. ครอบสันหลังคา สีเทาสินทรัพย์ จำนวน 20 แผ่น

 3. ครอบสันตะเข้ สีเทาสินทรัพย์ จำนวน 170 แผ่น

 4. ครอบสันปลายตะเข้ สีเทาสินทรัพย์ จำนวน 9 แผ่น

      รวมเป็นเงิน 43,545.97บาท

ลูกค้าจากจังหวัดชลบุรี 

สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับก่อสร้างศูนย์ราชการ จังหวัดปราจีนบุรี​ โดยมีการสั่งซื้อทั้งหมด 20 รายการ

 รวมเป็นเงิน 185,232.60 บาท

ลูกค้าจากจังหวัดบุรีรัมย์

 สั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการ ทล.220 ศรีษะเกษ-วังหิน 

1. กระเบื้องลอนเล็ก สีธรรมชาติ จำนวน 2,900 แผ่น

2.ครอบปรับมุมตัวบน สีธรรมชาติ จำนวน 252 แผ่น

3.ครอบปรับมุมตัวล่าง สีธรรมชาติ จำนวน 252 แผ่น

4.ไม้เชิงชาย หน้า 8 ยาว 4 เมตร สีธรรมชาติ จำนวน 90 แผ่น

รวมเป็นเงิน 154,173.36 บาท